Politica de Confidentialitate

S.C. Smart Events Software & Consulting S.R.L., cu sediul social in strada Zaharia Stancu nr. 11-13, apartament 22, judetul Cluj, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J12/2335/2017, CUI 37536670, telefon 0732857763, reprezentată legal prin Dl. Madas Paul Tudor – Administrator, in vederea prestarii serviciilor de dezvoltare software, optimizare si promovare online, prelucreaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite. Va rugam sa cititi cu atentie aceasta notificare.

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre SESC in activitatea de furnizare a serviciilor software:

Date personale de identificare (nume, prenume, telefon, e-mail).

Scopul in care datele personale sunt utilizate

 SESC colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

 • prestarea serviciilor software (pentru depunerea CV-urilor, pentru completarea unei cereri de oferta);
 • marketing, pentru informarea si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite (transmiterea de stiri, promotii, produse noi);
 • raportari interne;
 • efectuarea de analize statistice/actuariale.

Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a contractului de prestari servicii incheiat intre SESC si beneficiari.

Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale generale.

Confidențialitate şi prelucrarea datelor personale

Protecția informațiilor în cursul procesării datelor dumneavoastră personale este o preocupare majoră a echipei SESC de aceea toate datele colectate în cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt procesate conform prevederilor legale valabile în România. Site-ul nostru web poate include legături cu alte site-uri al căror conținut nu se află sub controlul nostru, de aceea SESC nu își asumă și nu poate accepta nici un fel de responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri web.

Când vizitați site-ul web SESC.RO, serverul de web înregistrează automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii internet. Alte date personale vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră, de exemplu, în contextul unei înregistrări, al unui sondaj de opinie, concurs sau în cursul executării unui contract. SESC se angajează să nu dezvăluie nici o informație cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest site, exceptând situațiile legale şi nu va transmite nici unui terț datele dumneavoastră personale introduse de dumneavoastră pe site-ul nostru.

Datele dumneavoastră vor fi tratate în conformitate cu legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vor fi utilizate de către SESC pentru analize de marketing și administrare bază de date clienți, inclusiv pentru asistență clienți, precum și pentru a vă putea informa despre noile produse și servicii ale companiei noastre.

Politica de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:

 • Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale;
 • Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
 • Confidențialitatea. Regulamentul intern de organizare şi funcţionare al instituţiei conţine reglementari cu privire la confidenţialitatea informaţiilor.
 • Consimțământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menționate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;
 • Informarea persoanelor se face de către operatorul care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
 • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au drept de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziție și de a nu fi supuse unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege care le-au fost încălcate;
 • Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016 va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca SESC prelucreaza sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate. In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora, in cazurile in care nu avem o interdictie legala privind divulgarea sursei.

(2) Dreptul la rectificare

Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete.

(3) Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”

Presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dumneavoastra, iar acesta a fost retras.

(4) Dreptul de a va retrage consimtamantul

Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra.

(5) Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

 (6) Dreptul la portabilitatea datelor

Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in cazul in care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimtamantului dumneavoastra sau a contractului incheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Operator.

 (7) Dreptul la opozitie

Presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum (i) prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.

 (8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ.

Presupune ca aveti dreptul de a solicita interventie umana din partea Operatorului, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

 (9) Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor

 (10) Dreptul de a va adresa justitiei

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru intrebari suplimentare cu privire la aceasta Notificare sau in legatura cu utilizarea de catre SESC a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand  numele dumneavoastra, adresa postala sau de e-mail (in functie de modalitatea prin care doriti sa comunicam), numarul de telefon si scopul cererii.

Securitatea datelor cu caracter personal

 • Operatorul certifică faptul că îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal;
 • Operatorul utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare;
 • Regulamentul intern de organizare şi funcţionare al operatorului conține reglementari cu privire la confidenţialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate în cadrul instituţiei;
 • Personalul operatorului este instruit în ceea ce priveşte securitatea şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate;
 • Accesul la computerele ce conţin baze de date cu caracter personal este restricţionat cu cont/utilizator şi parolă;
 • Datele cu caracter personal nu vor fi înstrăinate sub nicio formă terţelor persoane străine de instituţie, iar accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate în acest sens;
 • Pentru mai multe detalii și informații orice persoană interesată se poate adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Ne puteti contacta:

– prin orice formular de contact de pe site-u www.sesc.ro ;

– prin e-mail – la adresa: office@sesc.ro;

– telefonic – la numarul: 0732857763.

  Actualizarea prezentei  Notificari privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa consultati periodic pagina web www.sesc.ro   – sectiunea „Politica de confidentialitate“ (https://www.sesc.ro/politica-de-confidentialitate/).

Cea mai recenta actualizare a prezentei Notificari privind prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de 24.05.2018.

Menu